Záměr obce poskytnout jako výpůjčku

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  12.12.2013 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr  poskytnout jako výpůjčku:

  

●      nebytové prostory – místnost (vedle jeviště) v budově sokolovny  č.p. 625, ulice  Nikolčická, Šitbořice, na pozemku p.č. 830  v k.ú. Šitbořice

 

  

Doložka k listině dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Šitbořice, zastoupená starostou Antonínem Lengálem, tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a vyhlášení záměru poskytnutí jako výpůjčky schválila Rada obce Šitbořice dne 09.12.2013.

 

 

Antonín   Lengál, starosta  obce

 

  

Vyvěšeno: 12.12.2013

Zveřejněno elektronicky: 12.12.2013

Sňato:

Zpět | Tisk