Sběr nebezpečného odpadu

Středa 11.12.2013 od 7:00 do 17:00 hodin ve stodole naproti radnice.

10. 12. 2013 | Info pro občany

Sbírat se budou barvy, rozpouštědla, lepidla, oleje, postřiky, léky, zářivky, baterie a akumulátory, popř. jiné chemikálie. Nevozte, prosím, vysloužilé elektrospotřebiče, ty jsou vybírány celoročně ve sběrném dvoře během provozní doby. 
Zpět | Tisk