Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat dne 21.10.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce

- p.č. 1167 o výměře 354 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

- p.č. 637 o výměře 63 m2 na ulici Domaninská

- část p.č. 1199/1 o výměře asi 16 m2 na ulici Výhon

  1. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11113/2 na ulici Tocháčková stavebníku Šenkyříková
  2. Revokace  bodu 3c) ze ZO  č. 21 ze dne 29.07.2013-  prodej pozemku p.č. 143/3 dle GP 721-185/2010 o výměře 8 m2
  3. Zveřejnění záměru obce prodat pozemky:

- část poz. p.č. 1262 o výměře 5m2 dle GP 661-65/2006 na ulici Dlouhá v k.ú. Šitbořice

- stavební pozemek, p.č. 11075 o výměře 1064 m2 v k.ú. Šitbořice  na ulici Mlýnské

- pozemky na ulici Tocháčkova dle GP 818-158/2013

7. Projednání kupní smlouvy na koupi budovy prodejny textilu

v Šitbořicích od Jednoty Mikulov

8. Rozpočtové opatření

7.  Diskuse

8.  Souhrn usnesení

 

S pozdravem

Antonín  L e n g á l

starosta obce

Vyvěšeno:       14.10.2013

Elektronicky:  14.10.2013

Sňato:

Zpět | Tisk