Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb pro PS PČR

09. 10. 2013 | Úřední deska

STAROSTA OBCE ŠITBOŘICE

                                                                                 

                                                   OZNÁMENÍ                             

 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ       SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek  dne  25. října 2013  od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 26. října 2013  od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

2. Místo konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve volebním okrsku č. 1, který tvoří celá obec Šitbořice,  je

  • Obřadní síň Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

 

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky 1 den přede dnem voleb do PS PČR. Ve dnech voleb do poslanecké sněmovny PČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Šitbořicích dne 10.10.2013                                  

 

Antonín  L e n g á l

                                                                                starosta obce

 

 

Vyvěšeno:       09.10.2013

Elektronicky:  09.10.2013

Zpět | Tisk