Zveřejnění záměru obce prodat

Zveřejnění záměru obce prodat pozemek

30. 09. 2013 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                                                                           V Šitbořicích  30.09.2013

 

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemek v k.ú. Šitbořice, a to:

 

část p.č. 1199/1 o výměře  asi 16 m2 za garáží na pozemku p.č.  1199/4 v k.ú. Šitbořice

 

Pozemek  je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Šitbořice do 15 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

 

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30.09.2013

Vyvěšeno elektronicky: 30.09.2013

Sňato:

 

 

 

 

Zpět | Tisk