Záměr obce prodat

Zveřejnění záměru obce prodat obecní pozemky

26. 08. 2013 | Úřední deska

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky v k.ú. Šitbořice, a to:

 

p.č. 1167 o výměře 354 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

     p.č.  637 o výměře 63 m2 na ulici Domaninská v k.ú. Šitbořice

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Šitbořice do 15 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

 

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 26.08.2013

Vyvěšeno elektronicky: 26.08.2013

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk