Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat dne 26.08.2013 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

19. 08. 2013 | Úřední deska

                                                                                 P O Z V Á N K A

 na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat dne 26.08.2013 v 19:00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 Program:

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Schválení pořadí uchazečů na realizaci akce „Šitbořice – Sokolovna, zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní“
  4. Projednání a schválení „Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. BP 39/12, a to pozemku p.č. 1086, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Šitbořice
  5. Diskuse
  6. Souhrn usnesení

 

                                  

 Antonín Lengál, starosta obce

 

Vyvěšeno:            19.08.2013

Elektronicky:        19.08.2013

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk