Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí dne 29.07.2013

23. 07. 2013 | Úřední deska

                                      P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat dne 29.07.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

  1. Kontrola plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej pozemků ve vlastnictví obce
  4. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
  5. Projednání smluv o budoucích smlouvách o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  na vodovodní přivaděč od Těšan
  6. Rozpočtové opatření č. 6

7.  Diskuse

8.  Souhrn usnesení

 

         S pozdravem

                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:       23.07.2013

Elektronicky:  23.07.2013

Sňato:                     

Zpět | Tisk