Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

V Šitbořicích,  04.07.2013

 

 

            Obec Šitbořice na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky nacházející se  v k.ú. Šitbořice:

 

  • část pozemku  p.č. 14         o výměře   154 m2     ostatní plocha
  • část pozemku p.č. 525/1     o výměře     11 m2     ostatní plocha  

 

            Uvedené  pozemky jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

 

 

Doložka k listině dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Šitbořice, zastoupená starostou Antonínem Lengálem, tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a vyhlášení záměru pronájmu schválila Rada obce Šitbořice dne 02.07.2013.

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 04.07.2013 

Elektronicky:  04.07.2013

Sňato:

 

Zpět | Tisk