Záměr obce prodat pozemky

Obec Šitbořice

                                                                           V Šitbořicích  18.06.2013

 

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky v k.ú. Šitbořice, a to:

 

p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

p.č. 143/3 o výměře  8 m2 dle GP 721-185/2010  (u č.p. 621) v k. ú. Šitbořice

p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

 p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká (pergola Kubeš) v k.ú. Šitbořice

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Šitbořice do 15 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

 

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18.06.2013

Vyvěšeno elektronicky: 18.06.2013

Sňato:

 

Zpět | Tisk