Pozvánka na ZO dne 17.06.2013

Pozvánka na ZO dne 17.06.2013

10. 06. 2013 | Úřední deska

                                      P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat dne 17.06.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

        1.  Kontrola plnění usnesení

        2.  Zpráva o činnosti rady

        3.  Projednání závěrečného účtu obce Šitbořice za rok 2012

        4.  Projednání zveřejnění záměru obce prodat pozemky:

p.č. 1195 o výměře 68 m2 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

p.č. 1192 o výměře 400 m2 před RD 539 na ulici Výhon v k.ú. Šitbořice

p.č. 1193 o výměře 52 m2 za RD 539 na ulici Výhon v k. ú. Šitbořice

p.č. 143/3 o výměře  8 m2 (u č.p. 621)  v k. ú. Šitbořice

p.č. 1166/2 o výměře 104 m2 v areálu ZD v k.ú. Šitbořice

p.č. 2517 o výměře 24 m2 na ulici Divácká (pergola Kubeš)

         5.  Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11106/4 na ulici Tocháčkova  stavebníkům Konečná-Formann

        6.  Projednání žádosti o povolení výjimky ZŠ pro školní rok 2013-2014

        7.  Projednání smluv o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích obce

        8.  Rozpočtové opatření č. 5

        9.  Diskuse

      10.  Souhrn usnesení

 

         S pozdravem

                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:       10.06.2013

Elektronicky:  10.06.2013

Sňato:                     

Zpět | Tisk