Úspěch dětí Základní školy v recitační soutěži

29. 05. 2013 | Školství

V úterý 28.5.2013 se žáci naší základní školy zúčastnili recitační soutěže v Boleradicích. V jejich krásném divadle se konalo okrskové kolo s názvem „O boleradický džbánek“. Za první kategorii vystoupil Vojta Daniel ze 3. třídy a do druhé kategorie nás jela reprezentovat čtvrťačka Klárka Vozdecká. Obě děti připravovala paní učitelka Relichová. Jejich výkony byly opravdu skvělé. Jak Vojta, tak Klárka získali první místa a navíc Klárka jako jediná ze všech soutěžících dostala cenu poroty. Blahopřejeme!

Zpět | Tisk