veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

24. 05. 2013 | Úřední deska

Obecní úřad v Šitbořicích

                                                                                  Pan

                                                                  Marek Urbánek

                                                                  Zámeček 219

                                                                                  691 76  Šitbořice

 

Oprávněná úřední osoba: Růžena Stehlíková

 

 

 

                                   VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                             o možnosti převzít písemnost

 

 

            Obecní úřad v Šitbořicích, ohlašovna, jako příslušný orgán podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 správního řádu

 

                                    o z n a m u j e

 

možnost převzít následující písemnost:

 

rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátův pobyt není znám.

 

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně obecního úřadu každý pracovní den po celou provozní dobu do 15 dnů ode dne uložení.

 

 

 

V Šitbořicích dne 24.05.2013

 

 

 

                                                          

 

                                                                                  Růžena Stehlíková

                                                                                  oprávněná úřední osoba

 

 

Vyvěšeno dne: 24.05.2013

Elektronicky dne 24.05.2013

Sejmuto dne:

                                  

Zpět | Tisk