veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

30. 04. 2013 | Úřední deska

Číslo jednací: 302/2013                                                                   Datum:   30.04.2013

 

 

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad  Šitbořice dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost č.j 302/2013:

 

oznámení o zahájení řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Milanu Kokešovi, roč. 1968

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obecním úřadu Šitbořice, ve dnech pondělí a středa od 7.00 hod. do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.00 hod. do 16.00 hod., pátek od 7.00 hod. do 11.00 hod. po dobu do 15 dnů ode dne uložení písemnosti. Polední přestávka denně od 11.30 hod. do 12.00 hod.

 

 

 

                        hranaté razítko

 

                                                                                  Růžena Stehlíková        

                                                                                   oprávněná úřední osoba

     (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

 

 

 

Vyvěšeno dne: 30.04.2013

Elektronicky dne: 30.04.2013

Sejmuto dne:

Zpět | Tisk