Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat v pondělí  15.04.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice


Program jednání:

1. Plnění usnesení


2. Zpráva o činnosti rady


3. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce   p.č. 2527/1 a 2537/1


4. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce   p.č. 2537/1, 2537/2, 2538/2


5. Smlouva s JMP Net, s.r.o. o smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemcích ve vlastnictví obce


6. Projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej stavebního místa p.č.  11119/4, 11130/8 a 11136/11 na ulici Tocháčkova


7 . Rozpočtové opatření č. 2


8 . Schválení OZV č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


9. Projednání žádosti firmy Agrotec Hustopeče, a.s. o využití místních komunikací k automobilové Rally 2013


10. Diskuse


11. Závěr

 

Antonín  L e n g á l
starosta obce

Vyvěšeno:       08.04.2013

Elektronicky:    08.04.2013

Sňato:
Zpět | Tisk