Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  19.03.2013

 

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky nacházející se  v k.ú. Šitbořice:

 

 

  • pozemek p.č. 1834/ 4        výměra 840 m2

 

 

            Uvedené  pozemky  jsou zapsány v KN na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

 

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 19.03.2013

Elektronicky:  19.03.2013

Sňato:

 

Zpět | Tisk