Záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemky

13. 02. 2013 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                                                                           V Šitbořicích 13.02.2013

 

          Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky v k.ú. Šitbořice, a to:

 

stavební pozemek na ulici Tocháčkova

p. č. 11136/11 o výměře 150 m2

 

pozemek

p.č.  1137/2 o výměře 225 m2 (v areálu zemědělského družstva)

  

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Šitbořice do 15 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

 

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 13.02.2013

Vyvěšeno elektronicky: 13.02.2013

Sňato:

Zpět | Tisk