Záměr obce poskytnout jako výpůjčku

 

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  11.02.2013

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr poskytnout jako výpůjčku:

  

●      nebytové prostory – 1 místnost vedle přístavku sálu se vstupem z chodby mezi sálem a šatnou a 1 místnost mezi šatnou a bočním vchodem - v budově sokolovny č. p. 625, ulice Nikolčická , Šitbořice, parcela č. 830. 

 

        

 

Antonín   Lengál,   starosta  obce

 

 

Vyvěšeno: 11.02.2013

Zveřejněno elektronicky: 11.02.2013

Sňato:

 

Zpět | Tisk