Pozvánka za ZO dne 04.02.2013

Pozvánka na zasedání ZO dne 04.02.2013

28. 01. 2013 | Úřední deska

 

                                      P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí  04.02.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočet obce na rok 2013
  4. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2013
  5. Zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2012
  6. Prodej pozemků v majetku obce
  7. Záměr obce prodat obecní pozemky
  8. Koupě pozemku p.č. 1004/1
  9. Smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích obce

10. Schválení otevření 3. třídy MŠ od 1.9.2013

11. Schválení plánu kontrol kontrolního výboru v roce 2013

12. Nové znění usnesení začleňující katastrální území obce do partnerství MAS

13.  Diskuse

14.  Souhrn usnesení

 

         S pozdravem

                                                                   Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

Vyvěšeno:       28.01.2013

Elektronicky:  28.01.2013

Sňato:                     

Zpět | Tisk