Oznámení o volbě prezidenta ČR 2. kolo

Oznámení o volbě prezidenta ČR 2. kolo

14. 01. 2013 | Úřední deska

STAROSTA OBCE ŠITBOŘICE

 

OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

1.  2. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek  dne  25. ledna 2013  od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 26. ledna 2013  od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

2.  Místo konání volby prezidenta České republiky

ve volebním okrsku č. 1, který tvoří celá obec Šitbořice, je

Obřadní síň Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92

 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.  Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.

 

V Šitbořicích dne 14.01.2013                                           Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

 

Vyvěšeno:       14.01.2013

Elektronicky:  14.01.2013

Sňato

Zpět | Tisk