Oznámení o době a místu konání volby

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

27. 12. 2012 | Úřední deska

STAROSTA OBCE ŠITBOŘICE

                                                                                 

                                                   OZNÁMENÍ                             

 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                                          

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek  dne  11. ledna 2013  od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 12. ledna 2013  od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

2. Místo konání volby prezidenta České republiky

ve volebním okrsku č. 1, který tvoří celá obec Šitbořice, je

  • Obřadní síň Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství České republiky stanovenými doklady, nebude mi hlasování umožněno.

 

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky  tři dny přede dnem volby prezidenta. Ve dnech volby prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

5. V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky se tato uskuteční

v pátek  dne  25. ledna 2013  od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 26. ledna 2013  od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Volič obdrží hlasovací lístky pro 2. kolo volby prezidenta republiky pouze ve volební místnosti ve dnech volby.

V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky bude vydáno další Oznámení o době a místě konání této volby.

 

 

 

 

 

V Šitbořicích dne 27.12.2012                                           Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

Vyvěšeno:       27.12.2012

Elektronicky:  27.12.2012

Zpět | Tisk