Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky v k.ú. Šitbořice.

Uvedené  pozemky  jsou zapsány v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23.11.2012

 

Elektronicky:  23.11.2012

 

Sňato:

Zpět | Tisk