Výzva k podání nabídky

na zakázku malého rozsahu na služby
dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v programovém období 2007 - 2013

Odkazy na příslušné dokumenty:

 

Zpět | Tisk