Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat 13.12.2012 v 19.00 hod.

06. 12. 2012 | Úřední deska

                                      P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve čtvrtek 13.12.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.  Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o stanovení systému

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

     komunálních odpadů.

5.  Rozpočtové opatření č. 8. Rozpočtová změna č. 9 

6.  Projednání rozpočtových opatření provedených v radě obce v roce

     2012

7.  Rozpočtový výhled na roky 2013-2015

8.  Rozpočtové provizorium na rok 2013

9.  Projednání odvodů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ do rozpočtu

     zřizovatele

10. Návrh na vyřazení majetku příspěvkových organizací MŠ a ZŠ        

11. Prodej pozemku v majetku obce

12. Záměr obce prodat obecní pozemky

13. Projednání návrh na změnu „Zásad pro poskytování darů z rozpočtu

      obce

15. Diskuse

16. Souhrn usnesení

 

         S pozdravem

                                                                   Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

Vyvěšeno:       06.12.2012

Elektronicky:  06.12.2012

Sňato:                     

Zpět | Tisk