Varování KHS - metanol stále hrozí !

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ,
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO
V Brně, dne 26.11.2012
KRAJSKÁ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VARUJE - METANOL STÁLE HROZÍ
Po opakovaných zprávách z posledních dní je patrné, že i v našem kraji začala po asi měsíční
přestávce očekávaná druhá vlna vážných zdravotních postižení lidí po konzumaci lihovin neznámého
původu. Za posledních čtrnáct dní došlo v Jihomoravském kraji k postižení dalších tří osob
metanolem, z nichž jedna osoba zemřela a jedna je v kritickém stavu. Podle informací policejních
orgánů
stále zůstává nedopátraných cca 5 000 litrů
pančovaných lihovin, které se při snížené
ostražitosti každého z nás mohou objevit na trhu. A zvláště
teď,vpředvánoční nákupní době.
Na začátku adventu proto varujeme všechny spoluobčany před nákupem a konzumací lihovin
neznámého původu, podezřele levných alkoholických nápojů
a lihovin v lahvích s porušenými
ochrannými páskami (tzv. „kolky“) a bez předepsaných dokladů
opůvodu v nepřerušeném řetězci od
výrobce lihu až po konečného prodejce nápoje. Riziko i smrtelných otrav stále hrozí!!!
MUDr. Jan Mareček
ředitel KHS Jmk
Zpět | Tisk