informace o počtu a sídle volebního okrsku

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

27. 11. 2012 | Úřední deska

Informace a počtu a sídle volebního okrsku pro volbu prezidenta

České republiky konanou ve dnech 11. a 12. 01. 2013

Starosta obce Šitbořice

na základě § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně

některých zákonů,

                                                           o z n a m u j e

 

Počet volebních okrsků  1 - který tvoří celé obce Šitbořice

Místem konání volby prezidenta České republiky je Obecní úřad Šitbořice - obřadní síň.

 

                                                                                                   Antonín  L e n g á l

                                                                                                         starosta obce

vyvěšeno na úřední desce: 27.11.2012

elektronicky:    27.11.2012

 

 

 

Zpět | Tisk