záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemek

27. 11. 2012 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                       

                                                                                              V Šitbořicích 27.11.2011

 

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemek  v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek  parc.č. 11112/4  o výměře  552 m2– orná půda, který se nachází  na ulici Tocháčkova

 

 

Pozemek  je zapsán na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno:       27.11.2011

elektronicky: 27.11.2011

Sňato:

 

 

 

Zpět | Tisk