Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

V Šitbořicích,  15.11.2012

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemek v k.ú. Šitbořice.

 

 

  • pozemek  p. č.  1748              o výměře         292 m2

           

 

            Výše uvedený pozemek je zapsán v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 15.11.2012 

Elektronicky:  15.11.2012

Sňato:

Zpět | Tisk