Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  13.11.2012

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemek v k.ú. Šitbořice.

 

 

  • část pozemku  p. č.  427                    o výměře         40  m2

           

            Výše uvedený pozemek je zapsán v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

Vyvěšeno: 13.11.2012 

Elektronicky:  13.11.2012

Sňato:

Zpět | Tisk