Pozvánka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.11.2012

12. 11. 2012 | Úřední deska

                                      P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 19.11.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej  obecních pozemků  v k.ú. Šitbořice v majetku obce

4.  Záměr obce prodat obecní pozemek na ulici Tocháčkova

5.  Plánovací smlouva na prodloužení kanalizačního řádu v lokalitě        Tocháčkova

6.  Projednání žádosti o  vyjádření ke stavbě 4 RD v lokalitě Tocháčkova

7.  Rozpočtové opatření  č. 7

8.  Diskuse

9.  Souhrn usnesení

 

 

 

 

 

                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce

 

 

 

        

Vyvěšeno:       12.11.2012

Elektronicky:  12.11.2012

Sňato:                     

 

 

Zpět | Tisk