Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání druhého kola voleb do Senátu PČR

15. 10. 2012 | Úřední deska

Telefon 519421253                                                      STAROSTA

 

                                                                                 

                                               O Z N Á M E N Í                                        

 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ DRUHÉHO KOLA VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                                          

1. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek  dne 19. října 2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 20. října 2012 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

2. Místo konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebním okrsku č. 1, který tvoří celá obec Šitbořice, je

  • Obřadní síň Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

 

4. Každý volič obdrží hlasovací lístky do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volební místnosti.

 

 

 

 

V Šitbořicích dne 15.10.2012                                           Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

Vyvěšeno:       15.10.2012

Elektronicky:  15.10.2012

Sňato

 

Zpět | Tisk