Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb

27. 09. 2012 | Úřední deska

                                               O Z N Á M E N Í                                       

 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITESTEV KRAJŮ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                                           a

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve zněních pozdějších předpisů,

 

1. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek  dne 12. října 2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne 13. října 2012 od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 

2. Místo konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:

ve volebním okrsku č. 1, který tvoří celá obec Šitbořice

  • Obřadní síň Obecního úřadu Šitbořice, Osvobození 92

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

V Šitbořicích dne 27.09.2012                                          Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

Vyvěšeno:       27.09.2012

Elektronicky:  27.09.2012

Sňato

Zpět | Tisk