Pozvánka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

27. 09. 2012 | Úřední deska

 

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve čtvrtek 04.10.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice 1. Kontrola usnesení
  2.  Zpráva o činnosti rady
  3.  Schválení dodavatele a projednání smlouvy na přístavbu garáže k hasičské zbrojnici
  4.  Prodej pozemků v majetku obce
  5.  Projednání žádosti o změnu územního plánu obce
  6.  Projednání provedení komplexních pozemkových úprav v obci Šitbořice
  7.  Diskuse
  8. Souhrn usnesení

 

S pozdravem

 

Antonín  L e n g á l

starosta obce

 

 

Vyvěšeno:       27.09.2012

Elektronicky:  27.09.2012

Sňato:

 

Zpět | Tisk