Záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemky

19. 09. 2012 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                                                                           V Šitbořicích 19.09.2012

 

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parc. č. 533 o výměře 113 m2 (za RD č.p. 104)

parc.č.  603 o výměře 149 m2 (za RD č.p. 330)

parc.č. 606 o výměře 108 m2 (za RD č.p. 354)

parc.č. 872 o výměře 68 (v zahradě za RD č.p. 222)

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

Své návrhy, podněty a připomínky můžete zasílat na OÚ Šitbořice do 15 dnů po zveřejnění tohoto oznámení.

 

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.09.2012

Vyvěšeno elektronicky: 19.09.2012

Sňato:

Zpět | Tisk