Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

V Šitbořicích,  06.09.2012

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemek v k.ú. Šitbořice.

 

 

  • pozemek  p.č. 2242                o výměře         3 056  m2

           

 

            Výše uvedený pozemek je zapsán v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 06.09.2012 

Elektronicky:  06.09.2012

Sňato:

Zpět | Tisk