Infornace o volbách

Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 12. a 13.10.2012

28. 08. 2012 | Úřední deska

                                                                                  V Šitbořicích dne 27.08.2012

 

Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 12. a 13.10.2012

 

Starosta obce Šitbořice

na základě § 14c) písm. f) zákona č. 247/1995  Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                                           a

na základě § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

                                               o z n a m u j e

 

politickým stranám, politickým hnutím, koalicím a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a pro volby do zastupitelstev krajů:

 

Počet volebních okrsků   1 – který tvoří celá obce Šitbořice

 

Místem konání voleb do zastupitelstva obce  je Obecní úřad Šitbořice – obřadní síň.

 

 

                                                        Antonín   L e n g á l

                                                               starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce: 28.08.2012

Elektronicky: 28.08.2012

Sňato:

Zpět | Tisk