Záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemky

30. 07. 2012 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                                                                           V Šitbořicích 30.07.2012

 

 

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat část následujících pozemků v k.ú. Šitbořice, a to:

 

 část p. č. 315  na Hradisku

 část p. č. 346  na Hradisku

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30.07.2012

Vyvěšeno elektronicky: 30.07.2012

Sňato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Šitbořice

 

                  

                                                                            V Šitbořicích 30.07.2012

 

 

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat stavební pozemek na ulici Tocháčkova v k.ú. Šitbořice, a to:

 

parcela číslo 11096/4 o výměře 505 m2

 

 

Pozemek  je zapsán  na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

                                                                                              Antonín  L e n g á l

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30.07.2012

Vyvěšeno elektronicky: 30.07.2012

Sňato:

 

Zpět | Tisk