Záměr obce pronajmout pozemek

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

 

V Šitbořicích,  16.07.2012

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemek v k.ú. Šitbořice.

 

  • část pozemku  p.č. 525/1                   o výměře         40  m2

           

            Výše uvedený pozemek je zapsán v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Antonín   L e n g á l, starosta obce

 

  

Vyvěšeno: 16.07.2012

 

Elektronicky:  16.07.2012

 

Sňato:

 

Zpět | Tisk