Pozvánka na ZO

Pozvánka na ZO Šitbořice dne 27.06.2012

19. 06. 2012 | Úřední deska

 

                                      P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat ve středu 27.06.2012 v 19.00 hod.

v obřadní síni OÚ v Šitbořice

 

  1. Plnění usnesení
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě darovací na silnici č. III/0512
  4. Projednání smlouvy o zřízení  věcného břemene  na „NTL plynovodní přípojku pro rodinný dům č.p. 668 v k.ú. Šitbořice“
  5. Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce a to:  část pozemku p.č. 346 a část pozemku p.č. 315 v k.ú. Šitbořice
  6. Schválení mimořádného daru ke 100. výročí narození

7.  Diskuse

8. Souhrn usnesení

 

 

         S pozdravem

 

                                                                   Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce

 

 

Vyvěšeno:       19.06.2012

Elektronicky:  19.06.2012

Sňato:

 

 

 

Zpět | Tisk