Záměr obce pronajmout pozemky

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76  Šitbořice

V Šitbořicích,  25.05.2012

 

 

            Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr pronajmout následující pozemky v k.ú. Šitbořice.

 

  • pozemek p.č. 398                               o výměře         191  m2
  • pozemek p.č. 400                               o výměře           90  m2
  • část pozemku p.č. 396                       o výměře             9  m2          

 

            Výše uvedené pozemky jsou zapsány v KN na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

 

 Antonín   L e n g á l,  starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 25.05.2012

Elektronicky:  25.05.2012

Sňato:

Zpět | Tisk