vyhláška o možnosti převzít písemnost

Vyhláška o možnosti převzít písemnost.

18. 05. 2012 | Úřední deska

Veřejná vyhláška

 

Obecní  úřad ŠITBOŘICE

 

 

Číslo jednací: 136/2012                                                                   Datum:   18.05.2012

 

 

Veřejná vyhláška

o možnosti převzít písemnost

 

Obecní úřad  Šitbořice dle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost č.j 136/2012:

 

Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

Denise Pospíšilové, roč. 1979 a nezl. Dianě Kóšové roč. 1996, jejímž zákonným zástupcem je matka Denisa Pospíšilová, roč. 1979

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát je neznámého pobytu.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obecním úřadu Šitbořice, ve dnech pondělí a středa od 7.00 hod. do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.00 hod. do 16.00 hod., pátek od 7.00 hod. do 11.00 hod. po dobu do 15 dnů ode dne uložení písemnosti. Polední přestávka denně od 11.30 hod. do 12.00 hod.

 

 

 

                        hranaté razítko

 

                                                                                  Růžena Stehlíková        

                                                                                   oprávněná úřední osoba

     (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

 

Vyvěšeno dne: 18.05.2012

Elektronicky dne: 18.05.2012

Sejmuto dne:

Zpět | Tisk