Pozvánka na ZO

Pozvánka na ZO dne 14.05.2012

04. 05. 2012 | Úřední deska

 

 

                                      P O Z V Á N K A

 

 

na zasedání č. 12 zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 14.05.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2011
  4. Rozpočtové opatření  č. 2/ 2012
  5. Souhlasné prohlášení k pozemku parc.č. 872
  6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fi. E.ON Distribuce
  7. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího vědnému břemenu s E.On Distribuce

8.  Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce

9.  Diskuse

10. Souhrn usnesení

 

 

         S pozdravem

 

                                                                   Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:       04.05.2012

Elektronicky:  04.05.2012

Sňato:

Zpět | Tisk