Pozvánka na ZO

Pozvánka na ZO konané dne 20.02.2012

13. 02. 2012 | Úřední deska

P O Z V Á N K A

 

na zasedání č. 11 zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 20.02.2012 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Rozpočet obce na rok 2012
  4. Pověření RO vykonávat rozpočtová opatření v roce 2012
  5. Zpráva o inventarizace majetku obce za rok 2011
  6. Schválení odvodu hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 do rezervního fondu
  7. Prodej pozemků ve vlastnictví obce
  8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON s.r.o.

10. Projednání záměru obce o prodeji pozemků v majetku obce

11. Diskuse

12. Souhrn usnesení

 

 

S pozdravem

 

Antonín L e n g á l

starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 13.02.2012

Elektronicky: 13.02.2012

Zpět | Tisk