Záměr obce prodat

Záměr obce prodat obecní pozemky

30. 01. 2012 | Úřední deska

Obec Šitbořice

                       

                                                                                              V Šitbořicích 30.01.2012

 

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemek  v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek  parc.č.11119/2  o výměře  605 m2, který se nachází  na ulici Tocháčkova, na kterém je postavena novostavba rodinného domu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě

- pozemek  parc.č.11059/3  o výměře  1250 m2, který se nachází  na ulici Tocháčkova a na kterém je postavena novostavba rodinného domu dle smlouvy u budoucí kupní smlouvě

 

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno:      30.01.2012

elektronicky: 30.01.2012

Sňato:

Zpět | Tisk