Záměr obce prodat

Záměr obce prodat obecní pozemky

13. 01. 2012 | Úřední deska

            V Šitbořicích 13.01.2012

 

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemky  v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek  parc.č. 432  o výměře  11 m2– ostatní komunikace

- část pozemku parc.č. 436 – ostatní komunikace

-část pozemku parc.č. 1742 – ostatní komunikace

o celkové výměře všech pozemků asi 50 m2, které se nachází  na ulici Zámeček.

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno:     13.01.2012

elektronicky: 13.01.2012

Sňato:

 

Zpět | Tisk