Záměr obce prodat

Záměr obce prodat pozemky

20. 01. 2012 | Úřední deska

            V Šitbořicích 20.01.2012

 

 

         Obec Šitbořice v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat  následující pozemek  v k.ú. Šitbořice.

 

Jedná se o:

- pozemek  parc.č.11112/6  o výměře  461 m2– orná půda, který se nachází  na ulici Tocháčkova

- pozemek  parc.č.11113/3  o výměře  453 m2– orná půda, který se nachází  na ulici Tocháčkova

 

 

 

Pozemky  jsou zapsány na LV 10001 pro Obec a katastrální území Šitbořice.

 

 

Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku, podléhá schválení Zastupitelstva obce Šitbořice.

 

Bližší informace poskytne Antonín Lengál, starosta obce, tel. 608760616.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Antonín  L e n g á l

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno:     20.01.2012

elektronicky: 20.01.2012

Sňato:

 

Zpět | Tisk