Nové občanské průkazy

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o občanských průkazech dochází k některým zásadním změnám ve vydávání občanských průkazů od 1.1.2012, a to např:

  • Při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji již občan nepředkládá fotografii – fotografie bude pořízena přímo na příslušném pracovišti
  • Žádost o vydání OP již nebude možné podat na libovolném matričním úřadě, ale o vydání bude možné žádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností v rámci celé ČR
  • Bude možné nechat vyhotovit občanský průkaz i pro dítě ve věku do 15 let (nepovinné)
  • Občanské průkazy budou plastové a budou mít rozměr jako nové řidičské průkazy
  • Do občanského průkazu se již nebudou zapisovat údaje o dětech ani o manželech
  • Občan se bude moci rozhodnout, zda si nechá zapsat do svého občanského průkazu údaj o rodinném stavu
Od 1.1.2012 se budou vydávat nové typy tzv. elektronických občanských průkazů, a to:
  • Občanský průkaz a s kontaktním elektronickým čipem (vydání bude zpoplatněno částkou 500,- Kč, a to i pro občany mladší 15 let)
  • Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez elektronického čipu (při skončení platnosti dosavadního občanského průkazu bude vydáván zdarma, jinak bude zpoplatněn částkou 100,- Kč, občan mladší 15 let zaplatí za vydání tohoto e-OP částku 50,- Kč)

 

Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti, není nařízena žádná povinná výměna za nové typy OP.

Na Obecním úřadu Šitbořice se od 01.12.2011 nepodávají žádosti o občanské průkazy.

Nejbližším místem pro podání žádosti o OP je Městský úřad Hustopeče, odbor správní.

Zpět | Tisk