pozvánka na ZO dne 19.12.2011

Pozvánka na ZO dne 19.12.2011

12. 12. 2011 | Úřední deska

         P O Z V Á N K A

 

 

na zasedání č. 10 zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 19.12.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních  pozemků
  4. Schválení směrnice o odpisování dlouhodobého majetku
  5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2012
  6. Rozpočtové opatření č. 11

7.  Diskuse

8. Souhrn usnesení

 

 

 

         S pozdravem

 

                                                                   Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:       12.12.2011

Elektronicky:  12.12.2011

Sňato:

 

 

 

Zpět | Tisk