Záměr obce poskytnout jako výpůjčku

 

V Šitbořicích,  05.12.2011

 

 

 

         Obec Šitbořice na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr poskytnout jako výpůjčku:

 

 

●      nebytové prostory – místnost v přízemí budovy „staré školy“ č. p. 34, ulice Přátelství , Šitbořice 

 

 

        

 

Antonín   L e n g á l,   starosta  obce

 

 

 

 

Vyvěšeno: 05.12.2011

 

Zveřejněno elektronicky: 05.12.2011

 

Sňato:

 

Zpět | Tisk