Pozvánka na ZO

Pozvánka na ZO Šitbořice dne 21.11.2011

14. 11. 2011 | Úřední deska

                                      P O Z V Á N K A

 

 

na zasedání zastupitelstva obce Šitbořice, které se bude konat v pondělí 21.11.2011 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice.

 

 

Program jednání:

 

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO
  2. Zpráva o činnosti rady
  3. Prodej obecních  pozemků
  4. Koupě pozemku
  5. Návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON
  6. Rozpočtové opatření č. 9

6.  Diskuse

7. Souhrn usnesení

 

 

 

         S pozdravem

 

                                                                    Antonín  L e n g á l

                                                                        starosta obce 

 

 

Vyvěšeno:       14.11.2011

Elektronicky:  14.11.2011

Sňato:

 

 

Zpět | Tisk